OHP Pleszew
Strona główna OHP
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
  
Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie tekst alternatywny
CKiW OHP w Pleszewie

CKiW OHP w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
tel./fax (062) 742-06-02


Biuletyn Informacji Publicznej CKiW

[Rozmiar: 16612 bajtów]

Aktualności Rekrutacja 2017/18 Projekty UE Oferta ProgramowaCentrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 na następujące kierunki kształcenia:Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Nauczany zawód   Klasa   Cykl kształcenia
  Stolarz   I, II, III   3 lata
  Kucharz   I, II, III   3 lata
  Krawiec   I   3 lata
  Fryzjer   I   3 lata
  Murarz - tynkarz   I   3 lata
  Mechanik pojazdów samochodowych   I   3 lata
  Cukiernik   I   3 lata
  Monter zabud. i robót wykoń. w budownictwie   I   3 lata


WARUNKI  PRZYJĘCIA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
1.Ukończenie 15-tego, a nie ukończenie 18-tego roku życia do 31 sierpnia 2017 roku.
2.Ukończenie  III klasy gimnazjum.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU:
1.Podanie i kwestionariusz osobowy - (do pobrania na stronie internetowej CKiW OHP w Pleszewie).
2.Świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum i zaświadczenie o egzaminie    gimnazjalnym lub świadectwo ukończenia I albo  II klasy zasadniczej - kopia.
3.Skrócony odpis aktu urodzenia (orginał) z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania, wraz z numerem ewidencyjnym PESEL lub Tymczasowy Dowód Osobisty - kopia.
4.Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w Centrum (do pobrania na stronie internetowej CKiW OHP w Pleszewie).
5.Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji rodzinnej.
6.Fotografia - 2 szt.
7.Opinia kuratora (w przypadku nadzoru kuratora sądowego lub rodzinnego).


OFERTA EDUKACYKJNA
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Szkoła Podstawowa

  Przysposobienie do zawodu   Gimnazjum klasa   Szkoła podstawowa klasa
  Ogrodnik 1*   II, III   VII
  Kucharz 2*   II, III   VII
  Krawiec   II, III   VII
  Tapicer   II, III   VII
  Murarz - tynkarz   III   VII
  Ślusarz   II, III   VII
  Cukiernik   II, III   VII
  Fryzjer   II   VII
  Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej   II   VII
  Monter zabud. i robót wykoń. w budownictwie   II, III   VII

1* - W klasie III oferujemy kurs florystyczny
2* - W klasie III oferujemy kurs kelnerski

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
1.Ukończenie 15-tego, a nie ukończenie 18-tego roku życia do 31 sierpnia 2017 roku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU:
1.Podanie i kwestionariusz osobowy - (do pobrania na stronie internetowej CKiW OHP w Pleszewie).
2.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub odpowiednio I albo II klasy  gimnazjum - kopia.
3.Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania,  wraz z  numerem ewidencyjnym PESEL lub Tymczasowy Dowód osobisty - oryginał.
4.Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w Centrum (do pobrania na stronie internetowej CKiW OHP w Pleszewie)..
5.Fotografia - 2 szt.
6.Opinia kuratora (w przypadku nadzoru kuratora sądowego lub rodzinnego).
7.Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w szkole przysposabiającej do pracy.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP W Pleszewie zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach.

Centrum gwarantuje we wszystkich wymienionych w informatorze zawodach - miejsca zajęć praktycznych, we własnych warsztatach szkoleniowych.

Uczestnicy CKiW posiadają status pracownika młodocianego ( otrzymują wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy oraz ewentualne wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ).

Uczestnicy realizujący obowiązek szkolny będą pobierać naukę w szkole znajdującej się na terenie Centrum.

Młodzież osiągająca dobre wyniki w nauce ma możliwość w ramach realizacji międzynarodowych wymian młodzieży we współpracy z organizacjami zagranicznymi wziąć udział w stażach zagranicznych wyjeżdżając do Włoch, Francji, Niemiec Irlandii i Hiszpanii.

Dla uczestników, którzy w trakcie nauki w Centrum ukończą 18 rok życia oferujemy możliwość zdobycia drugiego zawodu na kursach kwalifikacyjnych oraz kursach umiejętności zawodowych.

W centrum pracuje wysoko wykwalifikowaną kadra pedagogiczna oraz oferujemy wyposażoną bazę internatu, warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych i szkolną. Warunki te gwarantują realizację nauki i zainteresowań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2017r. pod adresem:
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21
63-300 PleszewINFORMACJE O NABORZE:
Sekretariat CKiW OHP w Pleszewie tel. (62) 742 06 02
Sekretariat szkoły tel. (62) 742 22 29

Poniżej zamieszczamy dokumenty i formularze do pobrania w zakresie rektutacji.
Podanie o przyjęcie do CKiW w Pleszewie
 
Kwestionariusz osobowy
 
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 


Informacje
Na skróty - linki


Stronę internetową przygotowuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.