OHP Pleszew
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
  
Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie
CKiW OHP w Pleszewie

CKiW OHP w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
tel./fax (062) 742-06-02
AKCJA AKTYWIZACJA

O PROJEKCIE

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie realizuje projekt „Akcja Aktywizacja – EFS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

AKCJA AKTYWIZACJA – EFS

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zakończyło realizację projektu „Akcja Aktywizacja – EFS”, w którym uczestniczyło 10 osób w wieku 15 – 16 lat, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, wykazujących się dużą absencją na zajęciach szkolnych oraz słabe wyniki w nauce.

więcej

„Akcja Aktywizacja – EFS”

W Centrum Kształcenia i Wychowania oHP w Pleszewie trwa realizacja projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


Informacje
Stronę internetową przygotowuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.