OHP Pleszew
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
  
Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie
CKiW OHP w Pleszewie

CKiW OHP w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
tel./fax (062) 742-06-02
Projekty EFS

LOKALNY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W CKiW OHP W PLESZEWIE

W czwartek 21 marca 2013 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie przeprowadzony został Lokalny Sprawdzian Umiejętności Zawodowych w ramach projektu „Młodzieżowa akademia umiejętności 2” .

więcej

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie realizowany jest kurs językowy w ramach projektu „Młodzieżowa akademia umiejętności 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

„NOWE PERSPEKTYWY” W PLESZEWIE

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, w ramach projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się zajęcia z wszystkimi uczestnikami projektu.

więcej

„NOWE PERSPEKTYWY” W PLESZEWIE

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie trwa realizacja projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2” W PLESZEWIE

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zakończyły się specjalistyczne szkolenia zawodowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

MAU2 W PLESZEWIE

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.

więcej

MAU W PLESZEWIE

30 lipca piętnastoosobowa grupa wychowanków Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, uczestnicy ogólnopolskiego projektu systemowego OHP pod nazwą „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawdzała swoje umiejętności nabyte w trakcie specjalistycznych szkoleń zawodowych podczas sprawdzianu lokalnego.

więcej

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2 W PLESZEWSKIM CKIW

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie od trzech miesięcy realizowane są zajęcia w ramach projektu „Nasza Przyszłość 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

PROJEKT „MAU” W PLESZEWIE

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie dobiega końca ogólnopolski projekt systemowy OHP pod nazwą „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

SZKOLENIE - PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ III EDYCJA

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło realizację III edycji ogólnopolskiego projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

PROJEKT „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu systemowego OHP pod nazwą „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”.

więcej

PROJEKT NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nasza Przyszłość 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

„NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2” - NABÓR SPECJALISTÓW

Od kwietnia 2010 roku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło realizację projektu pod nazwą ,,NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2010 r. do września 2010 r.

więcej

PROJEKT W PLESZEWIE ZAKOŃCZONY

15 grudnia br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zakończyły się zajęcia realizowane w ramach II edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”. Trzy dni później - 18 grudnia - odbyła się uroczystość podsumowująca projekt.

więcej

KURS ECDL ORAZ PRAWA JAZDY W PLESZEWSKIM CENTRUM

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie przeprowadzono pierwsze egzaminy modułowe Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

więcej

SPOTKANIE SUPERWIZYJNE

W dniach 18-20.09.2009 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się spotkanie superwizyjne, podczas którego grupa uczestników projektu „Nasza Przyszłość”

więcej

II EDYCJA PROJEKTU „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” W CKIW W PLESZEWIE

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie trwa realizacja II edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”

więcej

OBÓZ TERAPEUTYCZNY W RAMACH PROJEKTU „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

W dniach 01-21.08.2009 r. kilkunastoosobowa grupa z terenu pleszewskiego, pod opieką wychowawcy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie

więcej

"SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ II edycja"

SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ II edycja projekt EFS-u realizowany od maja 2009 do grudnia 2009 przez Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.

więcej

PROJEKT „ODNOWA”

Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęło w styczniu rekrutację do projektu „ODNOWA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weźmie w nim udział pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży OHP.

więcej

PROJEKT EFS W PLESZEWIE ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Wraz z końcem roku uczestnicy projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie kolejne moduły

więcej

PROJEKT „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” ROZPOCZĘTY

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczął realizację projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.

więcej

"SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ"

SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ to nowy projekt EFS-u realizowany od września 2008 do lutego 2009 przez Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.

więcejInformacje
Stronę internetową przygotowuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.