Ochotnicze Hufce Pracy

Będzie remont dachu stołówki

Wkrótce rozpocznie się kolejna duża inwestycja remontowa w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Dzięki dofinansowaniu  z Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy możliwe będzie przeprowadzenie generalnego remontu dachu zabytkowego budynku, w którym znajduje się kuchnia i stołówka dla młodzieży na co dzień uczącej się w Centrum i stacjonującej w internacie.

Powstanie budynku stołówki  datuje się na rok 1913 i od samego początku istnienia ówczesnych koszar była ona  przeznaczona na jadalnię  dla wojska. Wówczas pruskiego, z czasem przeszła w posiadanie polskich żołnierzy. Po likwidacji ostatniej stacjonującej  w Pleszewie jednostki wojskowej, czyli 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej i przejęciu  w 1994 roku kompleksu przez OHP –  budynek  nie zmienił swojego przeznaczenia i do dziś dnia  jest miejscem, w którym przygotowuje i wydaje się posiłki.

Przez ponad ćwierć wieku w miarę możliwości modernizacja budynku była przeprowadzana przez Centrum sukcesywnie. Konieczne bowiem było i jest  dostosowywanie  obiektu do wymogów higieniczno-sanitarnych dla stołówek. Teraz przyszła pora na remont dachu i będzie to możliwe dzięki pieniądzom, które na to zadanie przeznaczyła dla naszego Centrum Komenda Główna OHP. – wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

To jednak nie koniec inwestycji w budynku stołówki.

– W planach jest również remont kuchni i jadalni. Aktualnie analizujemy jego zakres, ale mamy już na to zadanie zabezpieczone pieniądze, które również pochodzą z Komendy Głównej OHP. Prace rozpoczną się już wkrótce po zakończeniu przetargu, a ich finał łącznie z remontem dachu-  przewidziano na koniec roku. – dodaje dyrektor.

Budynek stołówki dziś ma 107 lat i pamięta czasy I i II wojny światowej.  Był niemym świadkiem  wielu ważnych historycznie rozmów i wydarzeń, gościł też w swoich progach oprócz zwykłych żołnierzy- wielu wybitnych dowódców wojska polskiego .

Tekst: Magdalena Wojciechowska

Font Resize