Ochotnicze Hufce Pracy

Czekamy na uczniów

Pandemia korona wirusa wprawdzie jeszcze się nie zakończyła, ale Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie  ma nadzieję, że od września uczniowie placówki pojawią się w jej  murach. Dlatego też wakacje to okres, który jest wykorzystywany do przygotowania obiektów na ich przyjęcie.

W Centrum trwa w najlepsze nie tylko remont dachu stołówki, ale i też mają miejsce drobne prace naprawcze. Jak co roku w tym okresie, tak i teraz ruszyły przeglądy instalacji sanitarnej  i  grzewczej. Także  internat, w którym w ciągu roku szkolnego nocują wychowankowie pochodzący z różnych stron  kraju   jest przygotowywany do ponownego przyjęcia uczniów.

Robimy wszystko, aby od nowego roku szkolnego nasza młodzież miała zapewnione jak najlepsze warunki. Sytuacja wprawdzie jest dynamiczna, ale zarówno kadra, jak i uczniowie- mamy nadzieję, że od września będziemy funkcjonować tak, jak przed pandemią. – wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Placówka będzie też przyjmowała w swoje szeregi nowych podopiecznych. Możliwość kontynuowania nauki mają w tamtejszej szkole podstawowej osoby, które   ukończyły   minimum  15  rok życia i nieukończony 18 rok życia. Z kolei do szkoły branżowej I stopnia mogą zostać przyjęci ci, którzy w bieżącym roku ukończyli szkołę podstawową lub gimnazjum i 18 rok życia.

Przypominam, że nasza placówka działa z myślą o młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem. Dlatego drzwi dla takich osób są u nas szeroko otwarte.  Ponieważ nie tylko zajmujemy się edukacją młodzieży, ale też ich wychowaniem- organizujemy jej też życie pozaszkolne.- dodaje Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora.

A życie pozaszkolne w pleszewskim Centrum to m.in. wycieczki krajoznawcze, spotkania kulturalne i zajęcia sportowe dostosowane do zainteresowań młodzieży. Uczniowie placówki czynnie biorą też udział w życiu społecznym miasta.

   

Tekst: Magdalena Wojciechowska.

Font Resize