Ochotnicze Hufce Pracy

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty za nami

Środa była drugim dniem egzaminu ósmoklasisty,  który pisali również podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie. Tym razem zmierzyli się z ” królową nauk”, czyli matematyką, na którą mogli zgodnie z wytycznymi poświęcić od 100 do 150 minut. Wszystko oczywiście odbywało się z zachowaniem wszelkich reżimów higieniczno-sanitarnych.

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty rozpoczął się punktualnie o 9.00 we wszystkich szkołach podstawowych w całej Polsce. Nie inaczej było w pleszewskim Centrum  Kształcenia i Wychowania OHP.

Egzamin ósmoklasisty  składa się z takich samych zadań dla wszystkich uczniów z całej Polski. Dzisiaj młodzież zmierzyła się z arkuszami matematycznymi, które składały się z  zadań ‎zamkniętych, w których uczeń zaznaczał  jedną odpowiedź z podanych kilku wariantów oraz zadań otwartych, w których  uczeń  musiał samodzielnie napisać  odpowiedź.– wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

W czwartek ostatni dzień weryfikowania wiedzy uczniów ósmej klasy i egzamin z języka angielskiego. Po ogłoszeniu wyników będą mogli podejmować decyzje co do kontynuacji dalszej nauki.

Tekst:Magdalena Wojciechowska.

Font Resize