Ochotnicze Hufce Pracy

Egzaminy w CKiW

Po egzaminie  ósmoklasisty przyszedł czas na egzaminy zawodowe dla młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które właśnie się rozpoczęły. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne będą sprawdzali uczniowie z III klas szkoły branżowej I stopnia w  takich zawodach, jak: kucharz, stolarz i fryzjer. Wszystko musi się odbywać zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarno-higienicznego.

Pandemia koronawirusa na szczęście nie pokrzyżowała planów uczniom, którzy w tym roku kończą szkołę branżową I stopnia  i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa mogą  zdawać egzamin będący  warunkiem ukończenia przez nich szkoły. Pierwszym etapem było  sprawdzenie wiedzy teoretycznej i to zadanie podopieczni placówki mają już za sobą.

Pozytywne zdanie egzaminu pozwoli naszym uczniom na zdobycie certyfikatu kwalifikacji zawodowej i tym samym legitymowanie się wykształceniem zawodowym . Jest to uwieńczenie ich trzyletniego etapu nauki zawodu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie,  aby kontynuowali dalszą naukę i zdobywali wyższe kwalifikacje. – wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

Egzaminy są  zdawane przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  z Poznania.

Po części  teoretycznej uczniowie musza się  wykazać   wiedzą z części praktycznej. W zależności od zawodu- zadanie będzie polegało na przykład na przygotowaniu konkretnej fryzury, mebla czy potrawy. – dodaje Paweł Pawlak, kierownik Warsztatów Szkoleniowych  w CKiW.

Przed egzaminem zawodowym podopieczni pleszewskiego Centrum skorzystali z konsultacji, podczas których  mogli dowiedzieć się m.in., jak wygląda  w teorii i praktyce egzamin i jakich zasad należy przestrzegać, aby zachować reżim sanitarny. 

Font Resize