Ochotnicze Hufce Pracy

„Gwarancje dla młodzieży”

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Z programu mogą z niego skorzystać osoby:

  • w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
  • w wieku 18-24 lat, które nie są zatrudnione, uczą się i nie doszkalają, w tym również osoby wymagające szczególnego wsparcia;
  • w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również studenci zaoczni i wieczorowi;
  • będące absolwentami szkół i uczelni, pozostające bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotni w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”  zrealizowano 5 projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

  1. „Pomysł na siebie – EFS” – z oferty skorzystało 30 osób, realizację projektu zakończono w listopadzie 2015 r.
  2. „Równi na rynku pracy – EFS” – z oferty skorzystało 45 osób, realizacje projektu zakończono w listopadzie 2015 r.
  3. „Akcja – aktywizacja – EFS” – z oferty skorzystało 10 osób, realizacje projektu zakończono w grudniu 2016 r.
  4. „Obudź swój potencjał – EFS” – z oferty skorzystało 10 osób, realizacje projektu zakończono w kwietniu 2017 r.
  5. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” – z oferty skorzystało 20 osób, realizacje projektu zakończono w sierpniu  2018 r.

Obecne działania projektowe: KLIKNIJ TUTAJ

Font Resize