Ochotnicze Hufce Pracy

Kolejne szkolenia dla kadry OHP w Pleszewie

Od 27 do 29 listopada w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Pleszewie będzie się szkoliła trzydziestoosobowa grupa instruktorów praktycznej nauki zawodu Ochotniczych Hufców Pracy. Kurs  obejmuje m.in. zapoznanie się ze zmianami w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych czy bezpieczeństwa i higieny pracy. To już  drugie szkolenia  w  tym roku w Pleszewie  dla kadry Hufców. Pierwsze odbyły się w czerwcu i dotyczyły organizacji procesu kształcenia i wychowania w kontekście zmian restrukturyzacyjnych OHP.

Pod koniec  listopada do Pleszewa przyjadą instruktorzy nauki zawodu z kilkunastu placówek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju. Organizatorem jest Komenda Główna OHP, a gospodarzem będzie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.  Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym  Kasyno.

Program dla uczestników jest bogaty. Pierwszego dnia zaplanowano dyskusję na temat kształcenia zawodowego w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy i zwiedzanie warsztatów szkoleniowych w naszej placówce. Przypomnę tylko, że nasze Centrum dysponuje wyposażonymi bazami m.in. do  nauki zawodu stolarza, ogrodnika, tapicera czy cukiernika. – wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW w Pleszewie.

Drugiego dnia zaplanowano wyjazd do Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To nowoczesna placówka, w której znajduje się dziesięć pracowni przeznaczonych do nauki zawodu dla uczniów tamtejszych szkół. A są to warsztaty  obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjne, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, pracownia obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza.

Bardzo istotne  będzie też spotkanie uczestników szkoleń  z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy z Ostrowa. Planowana jest prelekcja na temat technicznego bezpieczeństwa pracy związanego przede wszystkim z obsługą urządzeń i maszyn mechanicznych. Omawiane będą również  podstawy programowe w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych, metody, formy i innowacje w kształceniu zawodowym. – dodaje Sylwia Kordylas.

Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  mają za zadanie podnoszenie ich  kompetencji, które są  niezbędne w kształceniu i wychowani młodzieży OHP.

 

Tekst:Magdalena Wojciechowska, zdjęcia: archiwum.

Font Resize