Ochotnicze Hufce Pracy

Koniec zmagań ósmoklasistów w CKiW OHP

Dzisiaj ósmoklasiści z roku szkolnego 2019/2020 uczęszczający do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie  przystąpili do ostatniego etapu egzaminu. Tym razem był nim język angielski, składający się podobnie jak poprzednie przedmioty z zadań otwartych i zamkniętych. Teraz przed uczniami  oczekiwanie na wyniki, a potem wybór nowej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i w skali całego kraju przystąpiło do niego blisko 350 tys. osób . Arkusze zawierały identyczne zadania  dla  wszystkich uczniów klas ósmych.

Frekwencja była stuprocentowa i egzamin zdawali wszyscy uprawnieni uczniowie z naszej placówki. Jego celem było m.in.  zweryfikowanie  poziomu wiedzy ogólnej uczniów. Chodziło przede wszystkim o sprawdzenie, jak radzą sobie z językiem angielskim, czy posiadają umiejętności formułowania i rozumienia wypowiedzi, czy potrafią pisemnie posługiwać się tym językiem. – wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

Wyniki będą znane 31 lipca. Potem młodzież będzie miała możliwość wyboru kolejnej szkoły, a Centrum Kształcenia otwiera przed uczniami kolejne możliwości. Będą oni mieli możliwości ubiegać się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia, która oferuje zdobywanie kwalifikacji w takich zawodach, jak: stolarz, kucharz, krawiec, fryzjer, murarz – tynkarz,  cukiernik , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Oprócz tego w placówce działa również szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Tekst: Magdalena Wojciechowska.

Font Resize