Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzież aktywizuje się zawodowo

Czym jest aktywizacja zawodowa  dla młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy? To działania prowadzone przez wszystkie placówki OHP w kraju, łącznie z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, których zadaniem jest ułatwianie podopiecznym startu w dorosłe życie. A konkretnie- ukierunkowanie zgodnie z ich predyspozycjami i możliwościami, jakie daje rynek pracy.

Działania związane z aktywizacją zawodową młodzieży  są prowadzone przez  pleszewskie  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP we współpracy z  Młodzieżowym Centrum Kariery, które również podlega pod OHP. Jednostka ta  zajmuje się m.in.  indywidualnym i grupowym  doradztwem zawodowym,  monitoruje też  przebieg realizacji przygotowania zawodowego uczestników OHP oraz udziela wszelkich porad zawodowych na odległość.

Centrum jako placówka edukacyjna zajmuje się kształceniem i wychowaniem młodzieży w szerokim tego słowa znaczeniu. To najczęściej uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym, pochodzący z tych regionów Polski, w których bezrobocie jest poważnym zagrożeniem. Każdy z nich po ukończeniu szkoły będzie stawał przed decyzją o podjęciu  pracy, a wchodząc na rynek –  nie każdy wie, jak  robić to skutecznie. Stąd też szeroko zakrojone wspólne działania aktywizacyjne z MCK .- wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor CKiW.

Na potrzeby młodzieży prowadzona jest przez cały czas  analiza lokalnego rynku pracy , sprawdzane są aktualne oferty pracy stałej, sezonowej i tymczasowej . Mogą z nich  skorzystać nie tylko uczestnicy OHP,  ale i też absolwenci tej instytucji.

Nasze działania polegają nie tylko na analizie sytuacji na rynku pracy, ale i też na spotkaniach z młodzieżą. W zależności od zapotrzebowania są to zajęcia grupowe i indywidualne. Zajmujemy się również absolwentami OHP, którzy albo szukają pracy, albo dalej się kształcą i poszukują zajęć tymczasowych.  – dodaje Delfina Lange-Szczepanek, pośrednik pracy MCK.

Działalność obu placówek  skupia się przede wszystkim na tworzeniu ścieżek wsparcia dla uczestników jak i absolwentów OHP, których rolą jest stworzenie programu rozwoju zawodowego, tak aby kształcenie w OHP było spójnym i zaplanowanym procesem edukacji młodzieży.

To są konkretne działania polegające  m.in. na rozmowach z młodymi ludźmi o ich predyspozycjach  i oczekiwaniach związanych z podjęciem pracy w określonym zawodzie. Doradcy zawodowi nie tylko informują młodzież o możliwościach zdobywania nowych kwalifikacji, szkoleniach zawodowych w kraju czy państwach Unii Europejskiej. Uczą ich też przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i radzenia sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Dają im też możliwość rozwijania kreatywności i własnych talentów.  – dodaje Krystian Piasecki.

Jak zapewniają i CKiW OHP oraz MCK- uczniowie dzięki tym działaniom   nie tylko niwelują  lęk przed wejściem w dorosłość, ale uczą się też zaradności i rozwiązywania  wielu problemów. 

Tekst: Magdalena Wojciechowska

Font Resize