Ochotnicze Hufce Pracy

Narada pracownicza

Pracownicy z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie  spotkali się na naradzie pracowniczej. Została zorganizowana po to, aby dokonać ostatnich ustaleń przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wiadomo już, że ten będzie inny, niż poprzednie . A to z powodu wciąż panującej pandemii Covid-19.

Spotkanie pracowników CKiW odbyło się w reżimie stanitarnym, który od momentu rozpoczęcia  pandemii jest skrupulatnie przestrzegany. Podczas narady całej kadrze przedstawiono też najnowsze wytyczne dotyczące zachowania  zasad bezpieczeństwa w trakcie pobytu młodzieży na terenie placówki.

Otrzymaliśmy  wytyczne z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Ministerstwa Edukacji odnośnie wprowadzania i przestrzegania reżimów sanitarnych. Każdy z pracowników dostał  też indywidualnie dokumenty z nowymi regulaminami, z którymi się zapoznał. Nowe zasady  będą obowiązywały również naszych podopiecznych, którzy wracają do nauczania stacjonarnego. – wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor CKiW.

Spotkanie pracownicze było też okazją do zaprezentowania aktualnej struktury kadrowej Centrum.

W nowy rok szkolny wchodzimy z nową strukturą organizacyjną jednostki. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, bowiem co roku jest ona ustalana tak, aby dostosować  nasze działania do zaistniałych potrzeb. – dodaje dyrektor.

W tym roku szkolnym Centrum zrezygnowało z oficjalnej akademii inauguracyjnej. Natomiast z okazji 81 rocznicy wybuchu II  wojny światowej młodzież wraz z kadrą złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem pamięci ofiar. A tymczasem dopóki sytuacja związana z koronawirusem nie ustabilizuje się i wirus nie zacznie zanikać- placówka nie planuje organizowania imprez społeczno-integracyjnych.

 

 Tekst: Magdalena Wojciechowska.

Font Resize