Ochotnicze Hufce Pracy

Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty

Dzisiaj, 16 czerwca   w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie – tak jak młodzież z całej Polski- pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Przed nimi jeszcze  matematyka i język angielski. W ten sposób wszyscy zweryfikują swoją wiedzę nabytą w  trakcie nauki w szkole podstawowej.

Zanim jednak młodzież mogła zasiąść do pisania egzaminu w Ośrodku Szkoleniowym Kasyno  –  odbyła się obowiązkowa dezynfekcja.

Reżim sanitarno- higieniczny to podstawa w naszym przypadku. Uczniowie zostali rozlokowani na sali w odpowiedniej odległości i poinstruowani, jakie procedury ich obowiązują. Potem przystąpili do pisania egzaminu z języka polskiego. Ten składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Myślę, że młodzież dobrze sobie poradziła z zadaniami i wyniki dla wszystkich  będą pozytywne. – uważa Izabela Werner, dyrektor szkoły działającej przy CKiW.

Egzamin ósmoklasisty otwiera młodzieży z pleszewskiego Centrum drogę do dalszej edukacji.

Nasi uczniowie już stoją u progu wyboru kolejnych decyzji związanych z dalszym  etapem edukacji. Należy podkreślić, że to młodzież, która w dużej mierze pochodzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i często wykształcenie i dobry zawód jest tym, co chroni ją przed bezrobociem i  dezaktywacją społeczną. Dlatego myślę, że większość z ósmoklasistów  zostanie z nami dalej i będzie kontynuowało naukę w szkole branżowej I stopnia. – uważa Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

 

Kolejny dzień egzaminu to sprawdzian z wiedzy matematycznej. Ostatnim etapem będzie wykazanie się wiedzą z języka angielskiego.

Tekst: Magdalena Wojciechowska.

Font Resize