Ochotnicze Hufce Pracy

Przysposabiają się w szkole podstawowej

Murarz – tynkarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik i ślusarz – w takich zawodach przysposabiają się uczniowie w szkole podstawowej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie. Nie zdobywają wprawdzie uprawnień, ale za to taka forma edukacji pozwala im na zdobycie umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej. W pleszewskim Centrum działa jedna z nielicznych w południowej Wielkopolsce tego rodzaju placówek.

 

Szkoła przysposabiająca od szkoły branżowej   różni się tym, że  uczniowie nie zdobywają  w niej   kwalifikacji niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu. Mogą za to nauczyć się kompleksowego przygotowywania warsztatu pracy, wykonywania czynności od początku do końca i rzetelnego podejścia do powierzonych obowiązków. Dzięki temu mogą później pracować jako personel

niewykwalifikowany i wypełniać  wyznaczone przez pracodawcę prace pomocnicze. Oczywiście nic nie stoi im na drodze do dalszej nauki i zdobycia kolejnych stopni wykształcenia.

O doborze zawodów w szkole  przysposabiającej do pracy     w szkole podstawowej w  CKiW  w Pleszewie decyduje lokalny rynek pracy. Pleszew jest m.in. zagłębiem ogrodniczym i słynie w Polsce z produkcji pomidorów. To sprawia ,że osoby związane  z tą branżą są poszukiwane przez pracodawców. Podobnie jest z branżą budowlaną, w której wciąż brakuje rąk do pracy. Dlatego też systematycznie analizujemy sytuację i na podstawie tego podejmujemy decyzje. – wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW.

W szkole podstawowej przysposabiającej do pracy uczniowie mają do czynienia z tzw.  kształceniem ogólnym polegającym na nauce standardowych przedmiotów. Drugim elementem jest przysposobienie do pracy, czyli przygotowanie do wypełniania zawodowych obowiązków i zdobycie podstawowej wiedzy na jej temat. Przez cztery dni w tygodniu  uczniowie z pleszewskiej placówki odbywają  zajęcia w szkole, a jeden dzień spędzają na praktykach, za które otrzymują wynagrodzenie. Mają  status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Tekst: Magdalena Wojciechowska.

 

Font Resize