Ochotnicze Hufce Pracy

REKRUTACJA 2020

WAŻNA INFORMACJA – REKRUTACJA
Osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę podstawową i 18 rok życia mogą realizować naukę zawodu w I klasie szkoły branżowej.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie ogłasza nabór na rok szkolny 2020 na następujące kierunki kształcenia:

BRANŻOWA SZKOŁA I-GO STOPNIA,

Oferujemy naukę w zawodach:

 • Stolarz;
 • Murarz – Tynkarz;
 • Kucharz;
 • Cukiernik;
 • Fryzjer;
 • Krawiec;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Kelner

PODSTAWOWE WARUNKI  PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OHP:

 • Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie swoją ofertę dotyczącą kształcenia i wychowania kieruje do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat (do jednostek może zostać zrekrutowana młodzież, która nie ukończyła 15 r.ż. oraz młodzież, która w bieżącym roku ukończy szkołę podstawową i 18 rok życia (zgodnie z Ustawa z 26 czerwca 1974 r., U. z 2019 r., poz. 1040 )

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie (zgłoszenie) do OHP*;
 • Kwestionariusz rekrutacyjny
 • Kwestionariusz osobowy
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia);
 • 2 aktualne fotografie legitymacyjne;
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – uczestnik
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – rodzic /opiekun
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych*;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym (zaświadczenie ze szkoły lub wydruk z dziennika elektronicznego)

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY.

Oferujemy naukę w zawodach:

 • Krawiec;
 • Tapicer;
 • Ogrodnik;
 • Ślusarz;
 • Kelner

PODSTAWOWE WARUNKI  PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OHP:

 • Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie swoją ofertę dotyczącą kształcenia i wychowania kieruje do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat (do jednostek może zostać zrekrutowana młodzież, która nie ukończyła 15 r.ż. oraz młodzież, która w bieżącym roku ukończy szkołę podstawową i 18 rok życia (zgodnie z Ustawa z 26 czerwca 1974 r., U. z 2019 r., poz. 1040)
 • Trudna sytuacja życiowa spowodowana np:

                 – niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnieniem
                    obowiązku szkolnego, trudną sytuacją materialną, sieroctwem naturalnym
                    lub społecznym, pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem
                    społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej
                    bezrobociem, symptomami przemocy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie (zgłoszenie) do OHP*;
 • Kwestionariusz rekrutacyjny;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia);
 • Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych
 • 2 aktualne fotografie legitymacyjne;
 • Informacja dot. Przetwarzania danych osobowych – uczestnik
 • Informacja dot. Przetwarzania danych osobowych – rodzic /opiekun
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych*;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym (zaświadczenie ze szkoły lub wydruk z dziennika elektronicznego)

 

Dokumenty przyjmowane będą pod adresem:
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Al. Wojska Polskiego 21
63-300 Pleszew
www.ckiw-pleszew.ohp.pl
ckiwpleszew@ohp.pl

 

INFORMACJE O NABORZE:
Sekretariat CKiW OHP w Pleszewie tel. (62) 742 06 02
Sekretariat szkoły tel. (62) 742 22 29,  P. Magdalena Mazur kom. 607-887-756

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą na stronie: dokariery.pl

 

 

 

Font Resize