Ochotnicze Hufce Pracy

Oferta realizowanych szkoleń i kursów

Organizujemy kursy w bardzo wielu zawodach, specjalnościach i kwalifikacjach m.in. w:

1. Administracyjno – usługowym

 • Tapicer
 • Krawiec
 • Szwaczka
 • Krojczy
 • Guzikarka
 • Stolarz
 • Fryzjer
 • Kosmetyczka
 • Sekretarka
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Magazynier

2. Budowlanym

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w kwalifikacjach:
       -montaż suchej zabudowy,
       -wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
       -wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • Murarz – tynkarz
 • Brukarz
 • Pracownik pomocniczy w budownictwie
 • Wykończenie wnętrz

3. Elektronicznym

 • ECDL
 • ECDL START
 • Podstawowy kurs komputerowy

4. Mechaniczny

 • Ślusarz

5. Rolniczy

 • Ogrodnik
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Florysta

6. Turystyczno – gastronomicznym

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej
 • Robotnik gospodarczy/sprzątaczka
 • Pracownik gospodarczy
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Pomoc kucharza
 • Mała gastronomia
 • Catering
 • Kelner

7. Operatorów  urządzeń drogowych i budowlanych:

 • Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli gazowej.

Przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich:

1. Egzamin czeladniczy:

 • wykształcenie min gimnazjalne lub stare podstawowe,
 • ukończył naukę w danym zawodzie lub,

– staż pracy (dwa lub trzy lata – w zależności od programu nauczania w szkole zawodowej) lub,- posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie pokrewnym i 1 rok stażu w zawodzie, w którym przystępują do egzaminu.

Potrzebne dokumenty:
– kserokopia świadectwa szkolnego
– poświadczenie stażu pracy
– kserokopia świadectwa czeladniczego w zawodzie pokrewnym
– kserokopia dowodu osobistego,
– jedno zdjęcie,
– wniosek.

2. Egzamin mistrzowski:

 • wykształcenie min. zawodowe
 • posiada tytuł czeladnika i staż pracy w zawodzie min 3 lata lub,

– dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym i 1 rok stażu w zawodzie, w którym przystępuje do egzaminu lub,
– 6 lat samodzielnej praktyki (prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie) lub,
– wykształcenie średnie kierunkowe i 2 lata stażu lub,
– wykształcenie wyższe kierunkowe i 1 rok stażu lub,
– 6 lat pracy w danym zawodzie i zdaje egzamin czeladniczy, kontynuuje pracę w zawodzie i po minimum 1 miesiąca przystępuje do egzaminu mistrzowskiego.

Potrzebne dokumenty:
– kserokopia świadectwa szkolnego
– kserokopia dyplomu/uczelni wykształcenie wyższe
– poświadczenie stażu pracy
– poświadczenie działalności gospodarczej
– kserokopia dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym
– kserokopia dowodu osobistego,
– jedno zdjęcie,
– wniosek.

Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał naszej jednostce w 15 formach kształcenia ustawicznego akredytacje.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Font Resize